موسسه دیوان ماربورگ در سال 2011 فعالیت خود را در شهر ماربورگ واقع در ایالت هسن آلمان با هدف گسترش و آموزش زبان آلمانی  آغاز نمود.  و در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تخصصی زبان آلمانی در زمینه های زیر فعالیت می كند:

  • – برگزاری دوره های آموزش زبان آلمانی از سطح مبتدی تا پیشرفته
  • – برگزاری دوره های آموزش زبان آلمانی وی‍ژه ادامه تحصیل در آلمان و اتریش
  • – برگزاری دوره های آموزش زبان آلمانی وی‍ژه آمادگی آزمون های رسمی موسسه گوته
  • – برگزاری آزمون های  Telc در كلیه سطوح با ارائه گواهی معتبر قابل قبول در تمامی دانشگاه های آلمان
  • – مشاوره در رابطه با شرایط تحصیل در دانشگاه های آلمان و ویزای تحصیل و کار
  • – و…

برگی از یک روزنامه

مهمترین فاکتور موفقیت در یک آزمون زبان

آلمانی، دانش و اطلاعات عمومی است.

اطلاعات از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و علمی

و تاحدودی مسائل سیاسی روز.

باید بدانیم که” آلمانی را باید به آلمانی

آموخت. “

خدمات دیوان

خدمات آموزشی و فرهنگی ما در این بخش ارائه می گردد. ما با ارائه دوره های مختلف زبان های خارجی، آرایشگری ، رانندگی ، مدیریت و مهندسی و سایر موارد فرهنگی سعی بر آن داریم تا به صورت مفیدی به ارتباط بین فرهنگی کمک نمائیم

پنجره ای رو به آلمان

امروزه در آلمان بسیاری از ایرانیان در مقاطع مختلف شغلی، اجتماعی و حتی در پست‌ هایی مانند نمایندگی مجلس آلمان و مجالس محلی زندگی می‌کنند. نقطه نظرات آلمانی، نظراتی از بطن جامعه براساس شناخت عینی و فردی است که می‌توان به عنوان سرمایه ای علمی قلمداد نمود.

لوگوی دیوان تلفیقی از ارتباط اصفهان و ماربورگ و به این طریق ارتباط بین شرق و غرب است

تنها انسان هایی که از پل عبور می کنند میتوانند سواحل دیگر را تجربه نمایند. سفر سازنده ترین راه آموختن زبان ها و بهترین وسیله شناخت خود و دیگران است.

university-education-all-background-01